Daily Archives: 05/11/2018


Gospina poruka, 25.listopad 2018.

Poruka, 25. listopad 2018 „Draga djeco! Vi imate veliku milost da ste pozvani na novi život po porukama koje vam dajem. Ovo je, dječice, milosno vrijeme, vrijeme i poziv na obraćenje za vas i buduće naraštaje. Zato vas pozivam, dječice, molite se više i otvorite vaše srce mom sinu Isusu. […]

????????????????????????????????????