Daily Archives: 02/04/2019


Poruka, 25. ožujak 2019

Poruka, 25. ožujak 2019 „Draga djeco! Ovo je milosno vrijeme. Kao što se priroda obnavlja na novi život i vi ste pozvani na obraćenje. Odlučite se za Boga. Dječice, vi ste prazni i nemate radosti, jer nemate Boga. Zato, molite dok vam molitva ne bude život. Tražite u prirodi Boga […]

????????????????????????????????????