Daily Archives: 24/06/2019


Poruka, 25. svibanj 2019.

Poruka, 25. svibanj 2019. „Draga djeco! Bog mi je dopustio iz svog milosrđa da sam s vama, da vas poučavam i vodim prema putu obraćenja. Dječice, vi ste svi pozvani da iz sveg srca molite da se ostvari plan spasenja vama i po vama. Budite svjesni dječice, da je život […]

????????????????????????????????????