Gospine poruke

Pročitajte Gospine poruke


Gospina poruka, 25.srpanj 2018.

  Poruka, 25. srpanj 2018   „Draga djeco! Bog me pozvao da vas vodim Njemu jer On je vaša snaga. Zato vas pozivam da se Njemu molite i u Njega se uzdajte, jer On je vaše utočište od svakog zla koje vreba i nosi duše daleko od milosti i radosti […]

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Gospina poruka, 25.lipanj 2018.

    Gospina poruka, 25. lipanj 2018.   „Draga djeco! Ovo je dan što mi dade Gospodin da mu zahvaljujem za svakog od vas, za one što su se obratili i prihvatili moje poruke i pošli putem obraćenja i svetosti. Radujte se, dječice, jer Bog je milosrdan i sve vas […]


Gospina poruka, svibanj 2018.

      Poruka, 25. svibanj 2018   „Draga djeco! U ovom nemirnom vremenu pozivam vas da imate više povjerenja u Boga koji je Otac vaš na nebesima i koji je mene poslao da vas Njemu vodim. Vi otvorite svoja srca darovima koje vam On želi dati i u tišini […]

????????????????????????????????????

GOSPINA PORUKA 25.TRAVNJA 2018.

                                                Gospina poruka 25. travnja 2018 „Draga djeco! Danas vas pozivam da s Isusom živite vaš novi život. Neka vam Uskrsli dadne snagu da u kušnjama života budete uvijek jaki i u molitvi odani i ustrajni jer vas je Isus svojim ranama spasio i uskrsnućem dao novi život. Molite, dječice, […]


Gospina poruka, 25.0žujka 2018.

Gospina poruka, 25.0žujka 2018.                                                                                       “Draga djeco! Pozivam vas da budete sa mnom u molitvi u ovom milosnom vremenu kad se bori tama protiv svjetla. Molite, dječice, ispovijedajte se i počnite novi život u milosti. Odlučite se za Boga i On će vas voditi prema svetosti i križ će […]


Pepelnica

Gospina poruka, veljača 2018.

Gospina poruka, veljača 2018 “Draga djeco! U ovom milosnom vremenu sve vas pozivam da se otvorite i živite zapovijedi koje vam je Bog dao, da vas one vode po sakramentima na putu obraćenja. Svijet i svjetske napasti vas kušaju, a vi, dječice, gledajte Božja stvorenja koje vam je On dao […]


Gospina poruka 25.siječnja 2018.

      Gospina poruka 25. siječnja 2018.   „Draga djeco! Ovo vrijeme neka bude za vas vrijeme molitve da bi Duh Sveti preko molitve sišao na vas i dao vam obraćenje. Otvorite vaša srca i čitajte Sveto pismo da biste po svjedočanstvima i vi  bili bliže Bogu. Tražite, dječice, […]


bozicne-slike-download016

Gospina poruka 25.prosinca 2017.

      Gospina poruka 25.prosinca 2017.   “Draga djeco! Danas vam nosim mog sina Isusa da vam da svoj mir i blagoslov. Sve vas pozivam, dječice, da živite i svjedočite milosti i darove koje ste primili. Ne bojte se! Molite da vam Duh Sveti da snage da budete radosni […]


Gospina poruka 25.studenog 2017.

  Gospina poruka 25. studenog 2017.   “Draga djeco! U ovom milosnom vremenu pozivam vas na molitvu. Molite i tražite mir, dječice. On koji je došao ovdje na zemlju da vam da mir svoj, bez razlike tko ste i što ste. On, moj sin, vaš brat, preko mene poziva vas […]

bozicne-slike-download016

Gospina poruka 25.listopada 2017.

Gospina poruka 25. listopada 2017. “Draga djeco! Pozivam vas da u ovom milosnom vremenu budete molitva. Svi imate problema, nevolja, muka i nemira. Neka vam svetci budu uzor i poticaj na svetost, Bog će vam biti blizu i vi ćete biti obnovljeni u potrazi po osobnom obraćenju. Vjera će vam […]