Presveti Oltarski Sakramenat


„ Pozivam vas da se zaljubite u Presveti Oltarski Sakrament …“

Presveti Oltarski SakramenatDragi naši pobratimi, braćo i sestre u Kristu,
naša molitvena zajednica želi dublje osjećati s Crkvom poziv Kraljice Mira, te živjeti Misu i častiti Isusa u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Sveti Ivan Pavao II. na dubok je način promatrao i uzvišeno poučavao Crkvu o euharistiji. Upozorava na vjeru naših svetaca i poziva na njihovo čašćenje božanskoga sakramenta. Kraljica Mira je htjela našu molitvenu obitelj i svakoga od nas je odabrala da, prihvaćajući nju, živimo njezine poruke.

Kao što sama Crkva na Drugom vatikanskom saboru govori o važnosti euharistije, kao temeljnoj Božjoj prisutnosti s nama i milosnoj snazi u nama, tako i Kraljica Mira ističe naš povratak euharistiji i euharistije u naš život. Mnogi su kršcani nažalost okrenuli leđa, a ne lice oltaru, te ostavili nedjelju kao dan Gospodnji slijedeći svoje programe i želje srca, gubeći poštovanje i ljubav prema nedjelji i euharistiji i samim time izgubili svoj korijen. Odlomili su se poput mladice s trsa i stoga je naš apostolat i Gospin poziv vratiti euharistiju u srce obitelji.

Naš temelj i poslanje je euharistija, post, molitva i Biblija.“ Euharistija je snaga od koje Crkva živi i raste“(LG20) i naše pobratimstvo po cijelom svijetu klanja se Presvetom Sakramentu, potičući tako vjernike na dublje prepoznavanje euharistije. Misa je za nas iznimno važna i naše poslanje je dobrim primjerom pokrenuti u drugima ljubav za Misu koju nastavljamo živjeti jer je naš apostolat služiti Gospodinu i braći.

Jednom je svetica iz Kalkute Majka Tereza rekla: „Imamo Isusa u euharistiji i čovještvo Isusovo u siromasima. Moramo biti sposobni ujediniti te dvije stvari“. I naša je misija neprestano se vraćati euharistiji, a naše bližnje oduševljavati za sveti sakrament. Jer, kada bismo samo jednoga čovjeka vratili Svetoj misi, bio bi to najveći događaj u našem životu.
(iz kateheza fra Joze Zovka)